Smještaj - popis

Damjanić Ivana

Damjanić Ivana

Ulica
Put Vrulje 67
Email
idamjanic12@gmail.com
Telefon
095 9155 295
Mjesto
Pridraga
Kategorija
* * *
Urić Tomislav

Urić Tomislav

Ulica
Ulica Elizabete Kotromanić 11
Email
tomeuric@gmail.com
Telefon
091 145 2717
Mjesto
Novigrad
Kategorija
* * * *
Tirić Petra

Tirić Petra

Ulica
Bernarda Paštrovića 26
Email
petratiric1411@gmail.com
Telefon
098 839 246
Mjesto
Novigrad
Kategorija
* * *
Anzulović Grgo

Anzulović Grgo

Telefon
091 469 5690
Ulica
Ul. bana Butka Kurjakovića 5
Email
novigrad.holiday@gmail.com
Mjesto
Novigrad
Kategorija
* * *
Alar Danica

Alar Danica

Ulica
Put Vrulje 52
Mjesto
Pridraga
Kategorija
* * *
Rogić Branko

Rogić Branko

Ulica
Ribarska ulica 9
Email
marin.rogic.zadar@gmail.com
Telefon
091 9734 347
Mjesto
Pridraga
Kategorija
* *
Nakić Ivana

Nakić Ivana

Ulica
Obala kraljice Elizabete Kotromanić 54
Mjesto
Novigrad
Kategorija
* *
Lovrić Mira

Lovrić Mira

Ulica
Gradiščanskih hrvata 23
Email
danijellovric2@gmail.com
Telefon
098 278 369 - 099 653 5400
Mjesto
Pridraga
Kategorija
* * *
Budin Davorin

Budin Davorin

Ulica
Obala kraljice Elizabete kotromanić 53
Telefon
091 565 3789
Mjesto
Novigrad
Kategorija
* * *
Senkić Vedrana

Senkić Vedrana

Ulica
Borisa Čuline 11
Email
senkicmarin@gmail.com
Telefon
091 908 8469 - 023 669 250
Mjesto
Pridraga
Kategorija
* * *
Filters
Objekt
Apartmani
Kuće za odmor
Sobe
Studio apartmani
Mjesto
Novigrad
Pridraga
Paljuv
Kategorija
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
Filters
Objekt
Apartmani
Kuće za odmor
Sobe
Studio apartmani
Mjesto
Novigrad
Pridraga
Paljuv
Kategorija
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*