VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) te činjenici da Zadarska županija nije donijela odluku o visini turističke pristojbe za 2020. godinu, na našem području primjenjivati će se najniži iznosi propisani Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 72/19). Visina turističke pristojbe u općini Novigrad za sva mjesta koja administrativno pripadaju općini Novigrad u 2020. godinu iznosi:


Za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost turistička pristojba po osobi iznosi


Razdoblje

1.4. do 30.9.

Ostalo razdoblje

Iznos turističke pristojbe

10,00kn

7,00kn


Za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) turistička pristojba po osobi iznosi


Razdoblje

1.4. do 30.9.

Ostalo razdoblje

Iznos turističke pristojbe

8,00kn

5,00kn


Za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu turistička pristojba po krevetu iznosi
Smještaj u domaćinstvu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Iznos turističke pristojbe

350,00kn

200,00kn


Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja.


Na dodatne (pomoćne) krevete plaća se godišnji paušalni iznos turističke pristojbe. Obavijest o plaćanju paušala na pomoćne krevete donosimo naknadno.

Paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj turistička pristojba za svaku smještajnu jedinicu iznosi

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište –robinzonski smještaj

Iznos turističke pristojbe

500,00kn

250,00knIznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi Iznos turističke pristojbe

Prvi član

60,00 kn

Drugi član

60,00 kn

Za svakog sljedećeg člana

25,00 kn