Turistička članarina za 2020.

Obavještavamo Vas kako je u sustavu eVisitor vidljiv obračun turističke članarine za 2020. godinu za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN14/20) i dopunama navedenog pravilnika (NN 80/20)


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_14_251.html


Podsjećamo kako je od 1. siječnja  2020. na snazi novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.


Obračun turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2019. godini. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2019. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj kreveta ili smještajnih jedinica.


Još jednom napominjemo kako je visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine u 2020. godini umanjena za 50%, te se ista ne naplaćuje za pomoćne ležajeve.


Unutar sustava eVisitor navedeni obračun turističke članarine vidljiv je pod

  • Obavijesti TZ / Informativni obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine za 2020.

 

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Primatelj: TZ Općine Novigrad

Broj računa primatelja: HR2210010051753727152

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača


Ispunjeni Obrazac TZ1 ili TZ2 predaje se  Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja 2021. godine.


Preuzmi: Obrazac TZ1 (pravne osobe)

Preuzmi: Obrazac TZ2 (fizičke osobe)