Pravilnik od odgodi plaćanja turističke pristrojbe

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_36_764.html