Mogućnost testiranja na Covid-19

Mogućnost testiranje na Covid-19 - popis destinacija gdje je i pod kojim uvjetima moguće obaviti testiranje.


Hrvatska verzija dokumenta: https://croatia.hr/sites/default/files/2020-08/Covid-19_kontakti_hr.pdf

Engleska verzija dokumenta: https://croatia.hr/sites/default/files/2020-08/Covid-19_contacts_eng.pdf